Self Storage Association Sweden
Allmänna Bestämmelser 2020
Avseende upplåtelse av förvaringsutrymme
1. Upplåtelseavtal och villkor
2. Hyrestid och uppsägningstid
3. Hyra och avgifter samt ändringar i Avtalet
4. Depositionsavgift
5. Panträtt m m i förvarat gods
6. Förvarat gods
7. Förvaringsutrymmets användning och skötsel
8. Tillgång och tillsyn
9. Andrahandsuthyrning och ansvar för utomstående m m
10. Försäkringsskydd
11. Personuppgifter
12. Överlåtelse
13. Övriga bestämmelser
14. Meddelande
15. Tvist
FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRVARAT GODS: SE FÖRSÄKRINGSSKYDD.